Activităţi practice în ariile protejate

În luna octombrie, membrii Asociaţiei Biounivers au desfăşurat activităţi practice de educaţie ecologică în SCI Pădurea de stejar pufos de la Petiş şi SCI Pădurea de stejar pufos  împreuna cu elevii Şcolilor cu clasele I-VIII din Şeica Mare,Copșa Mică, Mirăslău şi Blaj şi elevii Colegiului Național Bethlen Gabor din Aiud.

Împreună am parcurs traseul tematic din aria naturală protejată, am identificat speciile de plante şi animale observate şi am verificat cuiburile artificiale pentru păsări, instalate în excursia precedentă. Elevii au fost încurajaţi să realizeze fotografii care ulterior vor fi utlizate pentru tipărirea unui fotoinsectar, a unui fotoierbar şi a unui album cu păsări, reptile şi amfibieni.

Activităţile sunt realizate în cadrul proiectului „Conservarea biodiversității în două situri Natura 2000 prin implicarea comunităţilor locale”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

1
2
IMG 1559
IMG 6674
IMG 6687
IMG 6809
 MG 7586
Img 7572

Conservarea biodiversității în doua situri ”Natura 2000” prin implicarea comunităţilor locale

logo fonduri norvegiene
fundatia pentru parteneriat
logo fondul ong
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informației prezentate revin inițiatorilor website-ului. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org.